Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

pin-gwin

Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała?

— C. Bukowski
Reposted byiamsuperwomanbeliveinmeenfermosmentalesfuckbullshit

April 03 2015

pin-gwin
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
Sponsored post
feedback2020-admin

March 25 2015

pin-gwin
3463 f5a0
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajeszczenie jeszczenie

March 23 2015

pin-gwin
3707 9dd1
pin-gwin

March 22 2015

pin-gwin
5412 6c3a 500
Reposted bydoctorfrederickchiltonOnlyOrangezprycazMezameRavynaPicki91fourstringskaha
pin-gwin
3971 7955 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadotkliwie dotkliwie
1457 28b8 500
pin-gwin

Będę Ci się plątać w myślach aż oszalejesz na moim punkcie.

Reposted fromcarre carre viacametrue cametrue

March 21 2015

pin-gwin
Play fullscreen
awesome
pin-gwin
1507 db33
7317 b405 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaonebreath onebreath
pin-gwin
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaonebreath onebreath
pin-gwin
6922 9662
Reposted fromkaraibski karaibski viaonebreath onebreath
pin-gwin
Reposted fromweightless weightless viaonebreath onebreath
pin-gwin
7981 ed6a
Reposted fromhalucine halucine vialittledarling littledarling

March 20 2015

pin-gwin
pin-gwin
Zaśpijmy dzisiaj – będzie fajnie.
Zaśpijmy specjalnie. Udajmy
gorączkę, udajmy malarię.
Olejmy awizo, zignorujmy
dzwonki, grajmy zaginionych,
tylko troszkę martwych.
Zaśpijmy zupełnie –
dzień dniem bez nas zróbmy.
Bez nas się obejdą
te ważne spotkania, te straszne wypadki.
Zaśpijmy dzisiaj, nie mówmy już nic
— Agnieszka Wolny-Hamkało
Reposted fromnienasycenie nienasycenie viacrambie crambie

March 18 2015

pin-gwin
0295 5b79
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeszczenie jeszczenie

March 15 2015

3672 9094 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...