Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

pin-gwin
2590 a7e2 500
Reposted fromkaraibski karaibski viamikrokosmos mikrokosmos
2716 19b1 500
feb. 10 - 02:00
pin-gwin
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaohshit ohshit
pin-gwin
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
pin-gwin
4937 70ad
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaohshit ohshit
pin-gwin
7870 4538
Reposted fromusual usual viaunni unni

March 14 2015

pin-gwin
7988 cfef 500
pin-gwin
7442 3c25 500
pin-gwin

Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to, co robią. Przez sytuacje.

pin-gwin
Pamiętaj, że czasami Nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— John Green
pin-gwin
4613 73ff 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viasidestory sidestory
pin-gwin
1373 bb72
Reposted fromusual usual viajointskurwysyn jointskurwysyn
pin-gwin
9661 d6a8

March 13 2015

pin-gwin
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem. Warto podjąć ryzyko.
— dobry cytat!
Reposted fromchocoway chocoway vianepenthe nepenthe
pin-gwin
2711 b020 500
Reposted bydarzyk darzyk

March 12 2015

pin-gwin
pin-gwin
6701 0a41
Reposted fromkitana kitana viaagp agp
pin-gwin
pin-gwin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl